Tourist Tree Tax
Tourist Tree Tax

Tourist Tree Tax

Een belasting voor toeristen, bestemd voor de (her)aanplant, het onderhoud en de ontwikkeling van bomen.
Historie Tourist Tree Tax
December 2002
Idee ontstaat
Januari 2003
Webpagina gemaakt
Februari 2003
Eerste externe contacten.
Maart 2003
Mailing gemaakt.
April 2003
Adressen gekocht, maar mailing niet uitgevoerd.
Mei 2003
Project komt nu niet verder, wegens momenteel veel te veel andere zaken.U kunt nu al op vrijwillige basis een tourist tree tax betalen via

Kijkt u ook eens op:


Natourdata
www.duurzaamtoerisme.com
over de initiatiefnemers


het cyprus reisverslag
Download 51 kb

waaromcopyright © Schworks

Cyprus, december 2002
Een fijne vakantie, maar weinig bomen in ons vakantieland.
Ontbossing. Vroeger was het land overal bebost.
Kunnen wij als toeristen de bomen terugbrengen?

Ja. Door bij aankomst op het toeristenvliegveld meteen 10 Euro Tourist Tree Tax te betalen. In de totale reissom is dat peanuts.
Het geld wordt gebruikt om bomen te planten.

Het aanwenden van de Tourist Tree Tax is gemakkelijk te controleren. Want ieder land laat graag weten hoeveel toeristen er komen. Dus het beschikbare bedrag is daarmee duidelijk. Daar moet een land een bomenprogramma tegenover stellen van gelijke waarde. Zo niet, dan doet een VN-organisatie de uitvoering van het bomenprogramma. Bedachten we.

De Tourist Tree Tax is nu een idee. Een plan, dat we proberen te realiseren. Dit idee krijgt nu al weer meer bekendheid, doordat u het leest. We hopen dat u het doorvertelt.

Van idee naar werkelijkheid

Van klein naar groot. Het idee opgepakt door mensen, door een touroperator, een (ei)land, of een stad, een politieke partij. Door een bureau voor toerisme of een vliegmaatschappij. Opgepakt door u.

Overheden kunnen er warm voor lopen, parlementen kunnen de invoering eisen. Milieu-, natuur- en toeristenorganisaties kunnen de invoering van de Tourist Tree Tax in hun beleid opnemen. Kortom, er zijn veel plaatsen waar het idee naar toe moet.
Zo krijgt het draagvlak. Stap voor stap gaat het gebeuren.

Stand van zaken

Wij dragen het idee hier uit. Zo ver mogelijk.
Het ultieme doel is wereldwijde invoering.
Onze strategie hiertoe is eenvoudig.
  1. Natuurlijke groei.
  2. Steun en draagvlak vinden / ontwikkelen.
  3. Kleine voorbeelden maken. Van klein naar groot.
  4. Structuur en controle bouwen, samen met specialisten.
  5. Resultaten communiceren.

Wat kunt u doen?

  • Allereerst hierover praten, overal waar dat zin kan hebben.
  • Het logo met toelichting en eventueel een link naar deze pagina op uw site opnemen.
  • Een eigen Tourist Tree Tax pagina beginnen.
  • Uw steun en uw stappen melden op onze gastenpagina. Want dat stimuleert weer verder.
Dank voor uw aandacht.

Katri en Roeland Schweitzer

Aanvullende gedachten

De toeristenindustrie is de grootste industrie ter wereld. Belangrijk voor arme landen. Inkomsten voor dat land, maar het geld blijft wel voornamelijk in de toeristenindustrie steken en leidt dan ook primair tot meer toeristenindustrie.
De Tourist Tree Tax brengt geld naar bomen, ook buiten de toeristengebieden, naar infrastructuur voor bomen. Bomen die de eerste jaren geholpen moeten worden met water. Dat is werk, dus werkgelegenheid, want er is geld voor: de Tourist Tree Tax die jaar in, jaar uit geld voor bomen oplevert.

Zelfs voor een land als Nederland zou de Tourist Tree Tax de moeite waard zijn, het bestemt geld voor één doel: bomen. Ook dorpen, steden, provincies en bijvoorbeeld luchthavens kunnen een Tourist Tree Tax heffen, als begininitiatief.
Een gefaseerde invoering, van klein naar groot biedt een zinvolle leercurve en voorbeeldfunctie. Uiteindelijk zou iedere toeristische reis een bedrag voor bomen op mogen leveren.

Infrastructuur

Om bomen te kunnen herplanten zijn jonge bomen nodig, boomkwekerijen, deskundigen, mensen die de jonge bomen verzorgen, water, kortom een hele infrastructuur met een prachtig product: bomen. Om dit te ontwikkelen is tijd nodig. Die tijd is er want de toeristenstromen gaan door.

Controle en doelbinding

Omdat alle landen op allerlei manieren hun aantallen toeristen melden, zijn de nationale inkomsten van de Tourist Tree Tax simpel te berekenen. Aantal toeristen maal Tree Tax is budget. Omdat het geld uitsluitend is bestemd voor de ontwikkeling van bomen (en alles wat daarvoor nodig is), is het moeilijk geld af te romen, want de resultaten zijn goed vergelijkbaar. Kan men in het ene land met een bepaald bedrag een bepaald aantal bomen neerzetten, dan kan dat in een vergelijkbaar land ongeveer even goed. Zoveel geld betekent zoveel bomen. De rapportage is simpel te onderzoeken aan de hand van kengetallen. Open en transparant, het geld moet wel naar bomen gaan en niet naar strijkstokken.

Betrokkenheid bouwen

De doelbinding maakt de belasting aantrekkelijk, geld voor bomen. Weinig toeristen zullen er na hun vliegreis van honderden of duizenden euro's moeite mee hebben. Als er bij betaling, dus bij aankomst een foldertje wordt uitgereikt raken toeristen betrokken bij de bomen op hun vakantiebestemming. Uiteindelijk kan de Tourist Tree Tax uitgroeien tot een vanzelfsprekende bijdrage van een bezoeker aan het land dat wordt bezocht.