hoog in de lucht, stevig op de grondsteunkousjongere
 
 
21 augustus 2000

Sociale dienstplicht

De afgelopen week hebben we een aantal schrijnende gevallen gezien van ouderen die met absoluut onvoldoende zorg aan hun lot overgelaten worden.
In Nederland. Duidelijk werd bovendien dat dit structurele probleem groter wordt. Tegelijkertijd groeit bij ons het besef dat we onze kinderen meer mee moeten geven dan schijnbaar ongelimiteerde welvaart. Het woord "sociale dienstplicht" viel en sloeg aan. De volgende dag leek het ons nog steeds een goed plan.
We zagen haken en ogen, maar het grote beeld bleef staan als uiterst zinvol.
Na de middelbare school een jaartje meewerken in verzorgingstehuis, ziekenhuis, inrichting of thuiszorg.
Wij denken dat sociale dienstplicht een zeer waardevolle ontwikkeling kan zijn voor jongeren, ouderen en samenleving.

Misschien is het met vereende krachten mogelijk om de sociale dienstplicht ingevoerd te krijgen? Door het onderwerp op zoveel mogelijk plekken aan de orde te stellen: in alle media, in alle organisaties die ook maar één millimeter met het onderwerp te maken hebben, bij politieke partijen, op verjaardagen, in gesprekken met buren, vrienden en kennissen. Wat zijn de voors en tegens?
Als sociale diensplicht hét onderwerp van gesprek wordt, waar iedereen het over heeft, dan komt het boven aan de politieke agenda.
Misschien moet er een referendum komen? Misschien wordt duidelijk dat het een goed plan is? Misschien kunnen we het realiseren?

In ieder geval kunt u het onderwerp ook overal aan de orde stellen, zodat het debat over sociale dienstplicht als een lopend vuurtje door het land gaat.

Uw reactie hoor ik graag!
De column van afgelopen vrijdag         

gewoon doorwerken Roeland!

De ecomarkt, kleine dingen die helpen.    

          copyright op deze site © Schworks