hoog in de lucht, stevig op de grondaangestoken
 

Het wespennest

Het dakraam was al jaren aan de buitenkant vies, heel vies.
In het trapgat viel niet veel licht meer. Daarom zou ik het eindelijk nu schoonmaken.
Onverdroten klom ik via het balkon in de goot en leunde op de dakpannen.
Er prikte wat in mijn hand. Er prikte wat op mijn hoofd.
Dat ik teruggestapt ben op het balkon heb ik niet gemerkt.
Ik sloeg van me af, deinsde achteruit, paniek haast. Ik werd belaagd door wespen.
Zou ik van het balkon af springen? Maar ik zag me mijn benen al breken.
Rustig nu, naar voren, op de wespen af en dan door de balkondeur.
Even later, met lapjes azijn op mijn hoofd, geschrokken telde ik zes steken.
Vanavond, in de avondschemering, ga ik met een spuitbus heel voorzichtig
schuin op de aanvliegroute van het nest, in de aanval.
Zo'n wespennest van door de wespen gekauwd papier en hout is een juweeltje.
 

rustig doorwerken !

Zie ook 17 juli